Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán : chuyển khoản, thẻ ngân hàng, chuyển khoản.Ngoài ra có voucher