ĐÁNH THƯC NĂNG LƯỢNG

1.050.000

Thời gian: 2h30'

  • Xông hơi khô, ướt và ngâm hồ Jacuzzi
  • Tắm vichy 30 phút
  • Ngâm bồn thảo dược 30 phút
  • Liệu pháp  Thư giãn Pealrsense 90 phút

ĐĂNG KÝ